Nabízíme kompletní služby v oblasti účetnictví, daní, práva a administrativy.

  • Rádi Vám pomůžeme při vzniku a zániku společnosti
  • Poradíme Vám před podpisem důležité smlouvy
  • Napíšeme návrh smlouvy, odvolání, odporu, žádosti, splátkového kalendáře atd.
  • Zastoupíme Vás při jednáních a kontrolách na úřadech
  • Vystavíme za Vás faktury, upomínky, uznání dluhu i příkazy k úhradě
  • Vyplníme za Vás statistické výkazy
  • Zkontrolujeme Vám nemocného zaměstnance

Účetnictví

Mzdy

Vedení účetnictví
Vedení daňové evidence
Kontrola účetnictví
Rekonstrukce účetnictví
Zpracování mezd, DPP a DPČ
Evidence docházky
Cestovné, diety
Daně Ostatní

Daň z příjmů fyzických osob
Daň z příjmů právnických osob
Daň z přidané hodnoty a Kontrolní hlášení
Daň silniční
Daň z nemovitostí

Založení a likvidace společnosti
Zastoupení před úřady a státní správou
Prodloužení termínu pro podání přiznání k dani z příjmů
Personalistika
Kontrola zaměstnanců v neschopnosti
Administrativa
Školení

a mnoho dalšího dle domluvy s klientem.